Aplikacija nije dostupna. Za informacije o stanju udjela te transakcijama kupoprodaje udjela slobodno nam se obratite putem mail adrese info@fgi.hr ili na besplatan broj telefona 0800 20 00 40. S poštovanjem, Vaš Global Invest d.o.o.
Aplikacija nije dostupna. Za informacije o stanju udjela te transakcijama kupoprodaje udjela slobodno nam se obratite putem mail adrese info@fgi.hr ili na besplatan broj telefona 0800 20 00 40. S poštovanjem, Vaš Global Invest d.o.o.